studia magisterskie w warszawie

Studiowanie, czyli nauka w szkole wyższej, co rok jest w naszym kraju udziałem ponad 1300 tys. osób. Zdecydowanie największą grupę, bo aż 850 tysięcy stanowią studenci stacjonarni, głównie 132 państwowych szkół wyższych.
Na studia w Polsce może pójść każdy, kto zdał maturę. Wybór rodzaju uczelni i kierunku zależny jest od zdawanych na maturze przedmiotów. Od ilości uzyskanych punktów zależy powodzenie rekrutacji.

W tym roku na studia aplikowało aż 416 tysięcy osób. Nie wszyscy znaleźli miejsce na wymarzonym kierunku. Największa ilość studentów jest na kierunkach, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami w zakresie:
– informatyki,
– finansów i ekonomii,
– zarządzania,
– logistyki,
– psychologii,
– inżynierii różnych dziedzin techniki.

Najtrudniej dostać się na studia niszowe, stosunkowo niedawno otwarte kierunki na nielicznych uczelniach. Do takich należą studia z zakresu inżynierii i analizy danych – na jedno miejsce było aż 18 kandydatów. Inne najbardziej oblegane kierunki to: chemia i toksykologia sądowa, studia związane z realizacją obrazów filmowych, telewizyjnych, fotografią, następnie technologia chemiczna i tradycyjnie – kierunek lekarski.

Studenci bezpośrednio po szkole średniej mogą rozpocząć studiowanie na studiach stopnia pierwszego. Są to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lub trzy i pół roku (na niektórych kierunkach aż cztery lata). Studenci mają w programie wiele przedmiotów kierunkowych i związanych ze specjalnością oraz dodatkowych. Na ostatnim roku przygotowują się do napisania i obrony pracy dyplomowej. Pozytywna ocena za pracę oraz egzamin końcowy oznacza uzyskanie dyplomu z tytułem licencjata lub inżyniera. Ukończenie studiów pierwszego stopnia to osiągnięcie wykształcenia na poziomie wyższym zawodowym.

łązienki Warszawa

Kolejny stopień studiów, to uzupełnienie w stosunku do stopnia I. Studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie trwają najczęściej dwa lata. Program nauki, obok przedmiotów kierunkowych, zawiera obowiązkowe zajęcia seminaryjne przygotowujące do napisania pracy magisterskiej. Pod kierunkiem promotora studenci przeprowadzają badania, gromadzą literaturę i piszą rozprawę, której obrona jest ostatnim egzaminem na studiach. Po tym egzaminie absolwenci dostają dyplomy ukończenia studiów stopnia II wraz z tytułami zawodowymi magistra lub magistra inżyniera.

Większość uczelni umożliwia kończenie dwóch stopni studiów podczas jednolitych, trwających pięć (5,5 lub 6) lat studiów. Program studiów jednolitych nie różni się od studiów podzielonych na dwa etapy. Jest nawet trochę łatwiej, bo nie trzeba pisać pracy licencjackiej.
Studia dzielone na dwie części mają jednak przewagę innego rodzaju. Po trzech latach i zdobyciu tytułu licencjata można zmienić uczelnie i kierunek studiów lub specjalność. W ten sposób zostaje się absolwentem dwóch różnych kierunków lub specjalności, a nawet dwóch uczelni.

Dla wybierających jednolite lub uzupełniające studia magisterskie – Warszawa, nasz największy ośrodek akademicki, ma największą i najciekawszą ofertę.
Piętnaście warszawskich uczelni państwowych oraz ponad pięćdziesiąt niepublicznych otwiera co rok kilkadziesiąt kierunków i specjalności na studiach magisterskich. Można realizować te studia w formie stacjonarnej (dziennej), wieczorowej, niestacjonarnej (zaocznej), eksternistycznie albo online.

Studia dzienne są najczęściej wybierane przez młodzież tuż po maturze. Zajęcia odbywają się w dni powszednie, zaczynają się rano i trwają do godzin wczesnych popołudniowych.

Studenci wieczorowi mają w planie zajęcia zaczynające się późnym popołudniem i trwające do wieczora. Jest to najlepszy sposób studiowania dla pracujących mieszkańców ośrodków akademickich. Dla osób, które pracują i mieszkają w dalszej odległości od uczelni, organizuje się studia niestacjonarne. czyli zaoczne. Program studiów jest taki sam jak w formie stacjonarnej, ale godzin zajęć jest znacznie mniej. Wykłady i ćwiczenia są w weekendy dwa razy w miesiącu. Studiowanie zaoczne wymaga znacznie większego wkładu pracy własnej studentów.

Internetowe studia magisterskie – Warszawa, podobnie jak inne ośrodki w Polsce, zaczyna dopiero wprowadzać. To sposób studiowania najwygodniejszy i tani, ale też najtrudniejszy jeśli chodzi o samodyscyplinę i wkład pracy. Studenci online nie muszą wychodzić z domu, żeby zdawać egzaminy czy korzystać z biblioteki uczelnianej., ale mimo pomocy wykładowców i opiekunów studiów, sami wykonują całą pracę.
Studiowanie online to możliwość studiowania więcej niż jednego kierunku studiów naraz, a także studiowania na uczelniach zagranicznych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here