ratownik medyczny - studia

Pomoc ludziom zawsze należała do szlachetnych zachowań. Są takie zawody, gdzie pomagając, zarazem wykonujemy swoją pracę. Przede wszystkim należą do nich funkcje państwowe m.in. strażak, funkcjonariusz policji czy pracownik w służbie zdrowia. Zawód związany z medycyną, wymaga ogromniej wiedzy oraz poczucia obowiązku. W pracy nie możemy mieć gorszego dnia, nie możemy być rozkojarzeni i musimy mieć cały czas otwarty umysł. W końcu to od nas często zależy ludzkie życie.

Pielęgniarka

Profesja wymagająca dużego poświęcenia. Idealna pielęgniarka powinna być obowiązkowa, sumienna oraz empatyczna. Przebywanie z chorymi wymaga dużo cierpliwości i ciepłego serca. Nierzadko mamy do czynienia z ciężkimi przypadkami takimi jak pacjenci starsi czy też paliatywni. Takim ludziom szczególnie należy się szacunek. Jeszcze do niedawna, aby zostać pielęgniarką wystarczyło ukończyć liceum o profilu medycznym trwające ok. 5 lat.

W chwili obecnej potrzebne jest wyższe wykształcenie, które można zdobyć kształcąc się na uczelniach publicznych oraz prywatnych. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, co pozwala się dużo nauczyć. Podczas rekrutacji na uczelnię brana jest pod uwagę ocena z biologii, chemii oraz matematyki. Oprócz przedmiotów zawodowych, na studiach magisterskich dochodzi nam obowiązkowo język angielski. Po ukończeniu studiów II stopnia, student może podjąć się studiów doktoranckich.

Absolwent pielęgniarstwa jest wykształcony w zakresie medycznym, prawa oraz norm etycznych. Oprócz całościowej opieki medycznej nad pacjentem, absolwent może również zająć się promocją zdrowia oraz jego profilaktyką. W kształceniu się ważna jest również specjalizacja. Można wybrać pielęgniarstwo internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne czy pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.

tarownictwo - studia

Dyplomowana pielęgniarka posiada wiele dróg rozwoju oraz szczebli kariery do zdobycia. Realizacja szkoleń oraz staż dają możliwość awansu. Tak więc doświadczona pielęgniarka może zostać kierownikiem, zastępcą, nauczycielem zawodu lub prowadzić pracę naukowo-badawcze.

Ratownik medyczny

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego to osoby które: mają wykształcenie średnie oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, ukończyły studia wyższe, posiadają pełną zdolność do wykonywania czynności cywilnoprawnych oraz ich zdrowie pozwala na wykonywanie zawodu. Szkoła policealna oferuje naukę w trybie dwuletnim.

Przyszły ratownik będzie nabywał wiedzę m.in. z zakresu anatomii, psychologii, fizjologii, farmakologii i stanów zagrożenia życia. Ponadto odbywają się również zajęcia z nauki języka migowego. Jeśli chcielibyśmy pracować jako dyplomowany ratownik medyczny – studia wyższe są koniecznością. Odbywają się jako 3-letnie studia licencjackie. Podobnie jak w przypadku szkół policealnych kończą się egzaminem zawodowym oraz uzupełnione są praktykami zawodowymi.

Wykształcony ratownik medyczny jest uprawniony do udzielania pomocy ludziom, w szczególności w momencie zagrożenia ich życia. Ratownik musi posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne. Przede wszystkim musi być opanowany, odporny na stres oraz umieć podejmować szybkie i trafne decyzje. Ratownik medyczny może pracować w takich miejscach jak : stacje pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w jednostkach ratowniczych.

ratownik medyczny

Lekarz medycyny

Zawód ten jest jednym z zawodów, które cieszą się największym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Zajmuje się on głównie oceną stanu pacjenta, zaplanowaniem leczenia oraz diagnozowaniem choroby. Pierwszym etapem aby zostać lekarzem jest ukończenie studiów medycznych, jednolitych i trwających 6 lat. Po ich ukończeniu oraz odbyciu stać, można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną medycyny np. chirurgią czy anestezjologią i tym samym uzyskać prawo do wykonywania zawodu.

Po zostaniu lekarzem możemy pracować w szpitalach, w przychodniach jako lekarz rodzinny oraz możemy założyć gabinet z prywatną praktyką.
Jedną z możliwości jest jeszcze zostanie lekarzem medycyny sadowej lub medycyny pracy. Kształcąc się dalej, możemy zostać wykładowcami na wyższych uczelniach oraz prowadzić różnego rodzaju seminaria medyczne. Jeśli znamy dobrze język, czeka na nas kariera za granicą.
Praca lekarza jest na pewno pracą ciekawą i rozwijającą. Pomoc ludziom, szybkie podejmowanie decyzji oraz codzienna walka o czyjeś życie, sprawia że zawód ten jest bardzo szanowany.

Zawody, które są wykonywane w placówkach służby zdrowia wymagają przede wszystkim powołania. Wybierając jeden z powyższych kierunków wiedzmy, że czeka nas dużo wiedzy do przyswojenia oraz ciężka i odpowiedzialna praca.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here