ochrona środowiska - studia

O ekologii, ochronie środowiska wiemy bardzo dużo. Już małe dzieci wiedzą, że myjąc zęby należy zakręcać wodę w kranie, a śmieci trzeba segregować. Przejmujemy się losem zwierząt, które mają coraz mniej przestrzeni do życia, na zakupy do marketów zabieramy torby wielorazowego użytku. Każdy z nas na ekologii się zna, ale specjalistów wśród nas jest niewielu. Specjalistów, którzy ukończyli kierunek ochrona środowiska – studia bardzo trudne i niezwykle wymagające jest wciąż zbyt mało.

Ochrona środowiska w rozumieniu potocznym oznacza wszelkie działania na rzecz:
– zmniejszania ryzyka wystąpienia szkód dla środowiska przyrodniczego,
– zapobiegania wystąpieniu tych szkód lub naprawie szkód, które już wystąpiły,
– propagowaniu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, których stosowanie jest najlepszym sposobem na ochronę zasobów naturalnych.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było takie proste – w szkole albo w Domu Kultury działała sekcja Ligii Ochrony Przyrody. Osoby, które były członkami tej organizacji do dzisiaj nie bardzo wiedzą, na czym polegała jej działalność, ale są świadomi zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji. Jeśli komuś przed laty skutecznie wpojono wrażliwość, nieobojętność na los zwierząt i roślin, to dzisiaj ten ktoś jest w elicie obrońców przyrody.

Ochrona przyrody jako nauka jest poważną dyscypliną, którą można studiować na wszystkich poziomach studiów. Zarówno uniwersytety jak i uczelnie techniczne otwierają co rok kierunek ochrona środowiska (sozologia) o licznych specjalnościach. Wśród najczęściej spotykanych ofert specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia warto wymienić te najbardziej popularne:
– gospodarka odpadami,
– gospodarowanie ekosystemami leśnymi,
– ochrona wód,
– ochrona powietrza,
– zarządzanie w ochronie środowiska,
– ochrona krajobrazu,
– odnawialne źródła energii,
– chemia środowiska naturalnego,
– zarządzanie zasobami wód śródlądowych i torfowisk,
– systemy produkcji żywności ekologicznej,
– ochrona biosfery i program Natura 2000,
– ochrona zasobów fauny.
Wykaz specjalności nie jest kompletny, a każdy rok akademicki przynosi szereg nowości na kierunkach sozologicznych.

ochrona środowiska

Wybierając studia na kierunku ochrona środowiska trzeba być po trosze człowiekiem renesansu. To kierunek wymagający uzdolnień i zainteresowań interdyscyplinarnych. Specjalista z zakresu ochrony musi znać matematykę, fizykę, biologię i chemię. Ale nieobca też powinna mu być toksykologia, zoologia, botanika, mikrobiologia. Żeby ocenić jakieś zjawisko z ekologicznego punktu widzenia, trzeba przede wszystkim rozumieć mechanizmy rządzące tym zjawiskiem.

Opanowanie podstaw kilku najtrudniejszych dziedzin nauki a do tego kilkudziesięciu nauk pomocniczych, to zadanie dla najzdolniejszych, bardzo pracowitych i wytrwałych.
Warto przy tym wiedzieć, ze środowisko specjalistów od ochrony środowiska jest stosunkowo nieliczne i bardzo hermetyczne, więc studia na ochronie środowiska polecane są właściwie tylko pasjonatom ekologii.

Każdy kandydat na specjalistę od ochrony środowiska naturalnego zaczyna od studiów pierwszego stopnia. Jeśli są to studia na uczelniach technicznych, to będą to studia inżynieryjne – w pozostałych wypadkach studia licencjackie.
Podczas sześciu – siedmiu semestrów obok licznych zajęć w formie wykładów i laboratoriów są też dość nietypowe zajęcia terenowe. To zajęcia ćwiczeniowe w kompleksach leśnych, nad wodami, na terenie przedsiębiorstw.

witraki, ekologia

Poza licznymi praktycznymi zajęciami w trakcie roku akademickiego studenci sozologii odbywają w każde wakacje miesięczne praktyki zawodowe.
Studenci ostatnich semestrów przygotowują pracę dyplomową, której obrona jest ostatnim egzaminem na studiach. Prace studentów kierunku ochrona środowiska są z reguły pracami empirycznymi. Studenci opisują w pracy dyplomowej przebieg i wyniki badań środowiska, które sami zaplanowali i przeprowadzili.
Pozytywny wynik uzyskany za pracę oraz podczas obrony oznacza ukończenie studiów i otrzymanie tytułu inżyniera bądź licencjata ochrony środowiska.

Dla osób chcących podnieść poziom wykształcenia proponuje się studia uzupełniające magisterskie. Te studia trwają dwa lata, a ich zwieńczeniem jest napisanie i obrona pracy magisterskiej. Magister ochrony środowiska ma wykształcenie drugiego stopnia, czyli pełne wykształcenie wyższe.

Szczególnie pracowici, oddani nauce i badaniom studenci mogą kształcić się nadal na studiach najwyższego – trzeciego stopnia. To studia doktoranckie, po ukończeniu których można zdobyć tytuł naukowy doktora, a potem pracować na uczelni w charakterze wykładowcy lub w dowolnej placówce badawczej działającej na rzecz ochrony środowiska.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here