psychologia

Studia podyplomowe to szczególny sposób zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Nie są one formą studiów przewidzianą w polskim systemie edukacyjnym. W naszym systemie o posiadaniu wykształcenia wyższego decydują trzy stopnie studiów wyższych:

Pierwszy – trzyletnie studia kończące się zdobyciem tytułu licencjata lub trzyipółletnie studia inżynierskie – ich absolwent ma tytuł zawodowy inżyniera.
Drugi stopień – uzupełnia wykształcenie licencjata lub inżyniera to magistra. Studia drugiego stopnia często nazywa się uzupełniającymi magisterskimi. Trwają dwa lata.
Można realizować program studiów stopnia pierwszego i drugiego w formie jednolitych studiów magisterskich trwających 5 lat.

Dla przyszłych lekarzy nie ma podziału na odrębne stopnie studiów. Podczas sześcioletnich studiów zdobywają prawo do używania tytułu zawodowego lekarza lub lekarza stomatologa. Podobnie jest w przypadku przyszłych weterynarzy – ich studia trwają 5,5 roku i kończą się dyplomem lekarza weterynarii. Wszystkie tytuły lekarskie są równoznaczne z tytułami magisterskimi.

Trzeci stopień – dla wybranych studia doktoranckie. Trwające dwa, a w szczególnych przypadkach nawet cztery lata studiów mają za zadanie przygotować kadrę przyszłych samodzielnych naukowców. Studia nie kończą się uzyskaniem nowego stopnia. Otrzymuje go dopiero ten absolwent, który podczas tzw. przewodu doktorskiego napisze i obroni pracę doktorską i tym samym uzyska tytuł naukowy doktora.

Studia podyplomowe można umieścić w dwóch miejscach – po stopniu pierwszym lub drugim. Żeby móc podjąć naukę na tego rodzaju studiach trzeba być co najmniej licencjatem lub inżynierem.

Po co są te studia? Komu są potrzebne?

studia podyplomowe

Studia podyplomowe nie dają nowych tytułów zawodowych ani naukowych. Licencjat po ich ukończeniu będzie nadal tylko licencjatem. Studia podyplomowe służą nabyciu nowych kwalifikacji, które uprawnienia do zmiany zawodu lub pracy w starym zawodzie, ale w nowej roli. Żeby to lepiej zrozumieć warto oprzeć wyjaśnienie o przykład zmiany kwalifikacji przez nauczycieli. Historyk po studiach podyplomowych z zakresu biologii uzyskuje kwalifikacje wystarczające do nauczania tego przedmiotu.

Nie ma wprawdzie jednolitych, spójnych dla całego kraju badań osób studiujących na podyplomówkach, ale od lat najliczniejszą grupą studentów tych form są właśnie nauczyciele. Głównymi sprawcami takiego pędu do wiedzy polskich nauczycieli są kolejne, coraz mniej udane, reformy systemu szkolnictwa. Polskie absurdy oświatowe doprowadzały do sytuacji co najmniej dziwnych – np. magister biologii z gimnazjum nie ma kwalifikacji do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Biolog przenoszący się z ogólniaka do podstawówki musi więc skończyć trzysemestralną przyrodę na studiach podyplomowych, żeby móc uczyć tego przedmiotu. A przecież poziom wiedzy dzieci uczących się przyrody mogliby zaspokoić maturzyści, a nie magister biologii. Ale przepis jest nie do przejścia.
Wobec tego nie dziwi fakt, że na studiach podyplomowych w Polsce co rok jest ponad 170 tysięcy studentów.
Każda uczelnia państwowa oraz większość prywatnych organizuje ten rodzaj form kształcenia. Kierunków wciąż przybywa, bo pojawiają się nowe potrzeby na rynku pracy.

studia podyplomowe - psychologia

Studia podyplomowe dla psychologów

Wśród zawodów szczególnie mocno rozbudowujących w ostatnich latach zakres swojego zainteresowania, a co za tym idzie ilość specjalizacji jest psychologia. Jeśli chodzi o studia podyplomowe – psychologia to jeden z najbardziej obleganych kierunków (podobnie jak psychologia na studiach magisterskich). Popularność kierunków psychologicznych idzie w parze z ceną, jaką należy za studia zapłacić. Podczas studiów trwających trzy semestry za każdy z nich trzeba zapłacić nawet powyżej dwóch tysięcy złotych.

Ze studiów podyplomowych obejmujących programem psychologię korzystają absolwenci różnych kierunków i różnych zawodów. Jest wśród nich duża grupa nauczycieli, którzy wprawdzie mieli psychologię na studiach pedagogicznych, ale teraz uzupełniają wiedzę i zdobywają kwalifikacje umożliwiające im prowadzenie terapii psychologicznych w szkole, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub prywatnych gabinetach terapeutycznych, które pozwoli im otworzyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Znaczącą i coraz bardziej rozrastającą się grupą osób korzystających z możliwości zdobycia nowych kwalifikacji są pracownicy korporacji albo biznesmeni. Psychologia to nauka wyposażająca współczesnych menedżerów czy właścicieli firm w narzędzia, dzięki którym potrafią skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, co zawsze przekłada się na zwiększenie zysków firmy.

[Głosów:5    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here