praca socjalna

Zawód pracownika socjalnego jest bardzo doniosły z punktu widzenia każdego społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy struktura społeczeństwa wykazuje że starzeje się ono, niezbędne jest zapewnienie osobom w tej kategorii wiekowej odpowiedniej opieki ze strony państwa. Podjęcie takich działań nie jest łatwe, zważywszy na fakt, że konieczne jest zaangażowanie setek, a czasami nawet tysięcy ludzi do tego procederu.

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne jednoznacznie wskazują, że niezbędne jest posiadanie optymalnego wykształcenia w tym kierunku. W innym przypadku dana osoba nie będzie mogła zostać pracownikiem socjalnym. Takie przepisy należy uważać za korzystne, ponieważ osoby które nie mają możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb socjalnych mogą liczyć na profesjonalne wsparcie.

Warto pamiętać, że optymalne wykształcenie można nabyć jedynie na uczelni wyższej. Praca socjalna – studia przeznaczone są dla osób, które lubią pomagać innym i są w stanie poświęcić dużo czasu na niesienie profesjonalnej i fachowej obsługi spraw osób trzecich. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie niemal na każdym uniwersytecie i akademii możliwe jest studiowanie tego kierunku.

praca socjalna

Jest to bardzo ważne, ponieważ powszechny dostęp do wspomnianej usługi edukacyjnej sprzyja tendencjom rynkowym i obecnej koniunkturze. Ważne jest przy tym, aby zapewnić kształcenie na możliwie jak najwyższym poziomie. Dobrym przykładem są kierunki pracy socjalnej, które oferowane są przez uczelnie amerykańskie. Są one zgodne z ogólnie przyjętym modelem, dlatego stanowią swoisty wzorzec dla uniwersytetów polskich.

W ramach studiów z pracy socjalnej słuchacz poznaje wszelkie zawiłości, które związane są z niesieniem pomocy osobom trzecim. Pewnym filarem jest obowiązujący w Polsce system ubezpieczeń społecznych. To właśnie ta kwestia wydaje się być w tym zawodzie najtrudniejsza. Trzeba pamiętać, że wiele osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, ma ogromny problem z ubieganiem się o emeryturę lub rentę.

Ustalenie prawa do takiego świadczenia wiąże się z bardzo uciążliwą procedurą formalną. Warto jednak pamiętać, że nie ma z tym większych problemów pracownik socjalny. Taka osoba załatwia dziesiątki takich spraw w ciągu dnia, dlatego nie będzie dla niej uciążliwa długa i przewlekła procedura urzędnicza w tym zakresie. Należy dodać, że niemal zawsze możliwe jest wynegocjowanie świadczenia o optymalnej dla osoby ubezpieczonej wysokości.

Studia na wskazanym wyżej kierunku pozwalają również na zrozumienie specyfiki uprawnień zdrowotnych. Trzeba pamiętać o tym, że odprowadzanie składek zdrowotnych nie jest co do zasady obowiązkowe dla osób bezrobotnych. Jedynie ludzie, którym tai status przyznał właściwy miejscowo Urząd Pracy, mają zapewnione to świadczenie. Umożliwia ono korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej, w tym przeprowadzenie zabiegów operacyjnych i stomatologicznych.

Warto nadmienić, że pewne świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych realizowane są także względem osób, które nie opłacają składek. Wynika to z faktu, że państwo pewne kategorie chorych traktuje w sposób bardziej uprzywilejowany. Znajomość tej kwestii wydaje się być dla pracownika socjalnego nieodzowna.

praca socjalna - studia

W ramach nauki na uczelni wyższej przyszły pracownik socjalny nabywa również wiedzę z zakresu pracy z ludźmi wywodzących się z różnych środowisk. Posiadanie odpowiedniego warsztatu pracy jest bardzo ważne, ponieważ w innym przypadku może dochodzić do licznych nieporozumień z osobami, które potrzebują pomocy. Na ogół jednak odpowiednie przygotowanie socjologiczne i psychologiczne pozwala na prowadzenie rzeczowych i konstruktywnych rozmów z klientami. Dzięki temu można łatwo nawiązać nić porozumienia i sprawić, że cała procedura przebiegnie w pomyślny dla pracownika socjalnego sposób.

Istnieje również możliwość ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pracy socjalnej. Jest to bardzo ważne dla osób, które wcześniej studiowały prawo, administrację lub inny pokrewny kierunek. Ponadto w przypadku, gdy dana osoba może wykazać odpowiednie doświadczenie w pracy z ludźmi, w szczególności w domach pomocy społecznej lub placówkach opiekuńczych i wychowawczych, może nabyć uprawnienia pracownika socjalnego odpowiednio wcześniej.

Wtedy wystarczające jest, aby wykazała swój staż pracy i ukończyła kurs doszkalający. Możliwości w tym zakresie jest mnóstwo, dlatego każda osoba, która lubi pomagać innym i czerpie z tego radość, powinna jak najszybciej nabyć niezbędne uprawnienia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here