medycyna sadowa - studia

Współczesna wiedza kryminalistyczna znacząco sprzyja poprawianiu statystyk policyjnych, ponieważ znacząco przyczynia się do możliwości złapania przestępców, którzy pozostawiają za sobą pewne ślady. Tym samym nie ma obecnie większych problemów z wykryciem sprawcy czynu zabronionego.

Ważne jest jednak, aby w całym procesie zaangażowanie wykazywali fachowcy różnego typu – począwszy od techników kryminalistycznych, skończywszy na lekarzach medycyny sądowej. Ta ostatnia kategoria pracowników wymiaru sprawiedliwości jest bardzo ważna, ponieważ to oni dokonują wnikliwej oceny materiału medycznego i sprawiają, że złapanie sprawcy przestępstwa jest znacznie łatwiejsze.

Aby zostać lekarzem medycyny sądowej, niezbędne jest ukończenie wyższych studiów na tym kierunku. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że nieliczne uczelnie umożliwiają kształcenie w tym zakresie.

Medycyna sądowa – studia są ponadto bardzo trudne

Trzeba mieć na uwadze, że konieczna jest znajomość całej anatomii człowieka. Nie jest to łatwe, ponieważ wiele opracowań bazuje na informacjach już nieaktualnych. Obecnie badania mikroskopowe pozwoliły na dokładne poznanie struktury tkanek, a tym samym młodzi lekarze muszą dokształcać się w tym temacie we własnym zakresie. Na szczęście na chwilę obecną tworzone są opracowania, które bazują na obecnym dorobku naukowym. Na fachowe podręczniki trzeba jednak trochę poczekać.

Każdy słuchacz medycznych studiów sądowych musi ponadto dokładnie poznać specyfikę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W Polsce nie istnieje instytucja koronera sądowego, co sprawia, że niezbędne jest wykonywanie także jego obowiązków. Na szczęście jednak istnieje cały sztab pomocniczy, który sprawia, że młody człowiek nie pozostaje z tym sam.

kodeksy

Niezbędne jest jednak dokładne określenie, jakie kompetencje mu przysługują. Wynika to z faktu, że rezydenci nie mogą przykładowo wystawiać zaświadczeń o niemożności stawienia się świadka na rozprawie z powodu problemów zdrowotnych. Tak jak każdy zawód zaufania publicznego, medyk sądowy podlega regulacjom szczególnym. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby wszelkie sprawy w tej kwestii zostały wstępnie dokładnie omówione z przełożonym dyscyplinarnym.

Lekarze sądowi zobowiązani są również do okresowej oceny stanu zdrowia osób oskarżonych. Jak powszechnie wiadomo, wielu ludzi woli iść do szpitala psychiatrycznego niż odpowiadać na drodze karnej. Tym samym znaleźć można mnóstwo symulantów, którzy za wszelką cenę starają się uniknąć więzienia. Zadaniem medyka sądowego jest oddzielenie osób prawdziwie chorych od tych, które symulują. Doświadczony lekarz nie ma jednak z tym większych problemów, tym bardziej, że bez większego trudu może wezwać do pomocy dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, którzy działają niezależnie od siebie.

Warto nadmienić, że każdy zakład karny jest zobowiązany do zatrudniania chociaż jednego lekarza medycyny sądowej. Ważne jest przy tym, aby była to osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem życiowym. Jak powszechnie wiadomo, w zakładach karnych przesiadują różni ludzie, co sprawia, że interwencje medyczne trzeba podejmować niemal codziennie.

Ważne jest także, aby nie ulegać manipulacjom i nie przepisywać skazanym leków, których spożycie w nadmiernych ilościach mogłoby powodować stan odurzenia lub śmierć. Tym samym lekarz sądowy ponosi odpowiedzialność za każde swoje działanie, dlatego zawsze powinien działać z odpowiednim rozeznaniem.

sąd

Studia z zakresu medycyny sądowej przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób, które są cierpliwe, gruboskórne i nie mają większych problemów z pracą z jednostkami zdeprawowanymi. Jak powszechnie wiadomo, praca tego typu wiąże się z silnym i długotrwałym stresem. Dlatego zdecydowanie lepiej jest temat dokładnie przemyśleć jeszcze przed złożeniem aplikacji na tego typu studia. Pozwoli to na uniknięcie rozczarowania w przypadku, gdy wykonywanie określonych prawem obowiązków zawodowych stanie się zbyt uciążliwe.

Każdy słuchacz wspomnianego wyżej kierunku powinien także odznaczać się bardzo wysoką kondycją psychofizyczną. Jest niezwykle ważne, aby przeprowadzone zostały okresowe testy psychologiczne. Jeżeli psycholog stwierdzi nieprzydatność danego studenta do wykonywania zawodu medyka sądowego, będzie mógł wydać zaświadczenie o określonej treści. Gdy otrzyma je uniwersytet, stanowi ono podstawę do skreślenia z listy studentów. Takie działania zmierzają do tego, aby medycyną sądową zajmowały się jedynie jednostki wybitne, które zapewnią prawidłowe wykonywanie wszelkich zadań.

[Głosów:12    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here