straż miejska

Praca jako funkcjonariusz straży miejskiej wydaje się naprawdę dobrym wyborem. Nie masz jednak pojęcia od czego zacząć? Bez obaw, my dzisiaj postaramy  się jakie wymogi musiałbyś spełnić, co będzie należało do twoich obowiązków i ile właściwie zarobisz? Odpowiadamy!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/praca-w-strazy-miejskiej/ 

Co należy do obowiązków osoby na stanowisku strażnika miejskiego?

Strażnik miejski ma za zadanie: 

  • ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
  • czuwanie nad porządkiem i kontrolę ruchu drogowego, 
  • kontrole publicznego transportu zbiorowego, 
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 
  • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 
  • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy, a także innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Praca w służbach mundurowych, a praca jako strażnik miejski

Praca policjanta, wojskowego lub strażaka jest pracą opisaną jako służba mundurowa. Do takiej grupy zalicza się też strażników miejskich, pomimo że ich obowiązki są znacznie mniejsze, niż w przypadku policjantów. Praca w takich służbach wymaga sporej odpowiedzialności, a przede wszystkim odporności na silny stres. Nieraz zostaniemy narażenie na zagrożenie twojego zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia. Na swojej drodze spotkamy wiele różnych osób, które mogą mieć naprawdę niemiłe podejście lub intencje.

Zobacz też: http://www.fineso.pl/groomer-ile-zarabia-psi-fryzjer/

[Głosów:2    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here