Zabezpieczenia ppoż Warszawa

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę życia, mienia oraz zdrowia, a także środowisko przed wystąpieniem pożaru, klęski żywiołowej lub innym zagrożeniem.

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle

Ochrona ppoż w przemyśle to duże wyzwanie dla właściciela obiektu magazynowego lub przemysłowego, ponieważ obiekty te są obciążone wysokim ryzykiem wystąpienia pożaru oraz szybkim jego rozprzestrzenianiem się.
Aby ograniczyć wystąpienie pożaru, należy wyposażyć budynki w systemy pożarowe, które będą zapobiegały pożarom, wykrywały je, informowały o nich i gasiły je.
By uniknąć pożaru trzeba odpowiednio przechowywać niebezpieczne i łatwopalne materiały oraz dobrze oznaczyć drogę ewakuacji pracowników.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia ppoż występują w każdym budynku przemysłowym. Zadaniem zabezpieczeń jest ochrona ludzi oraz ułatwienie im ewakuacji z zagrożonego budynku. Zabezpieczenia takie podzielić można na:
* czynne – przestrzegają o zagrożeniu i zaczynają gasić ogień co hamuje go i nie pozwala się rozprzestrzenić.
Ważnym elementem tych zabezpieczeń jest system wentylacyjny ułatwiający ewakuację i ochronę życia. System oddymiania pozwala na zmniejszenie ilości dymu w pomieszczeniach,
* bierne – to zabezpieczenia drewna, systemów wentylacyjnych i elewacji. Zabezpieczeniem biernym może być zaprawa ochronna opóźniająca wzrost temperatury wydzielającej łatwopalne substancje.
Zabezpieczenia te nie gaszą pożaru, a jedynie opóźniają jego rozprzestrzenianie,
* ognioochronne – to najważniejsze z zabezpieczeń, które wykrywają pożar i potrafią go przewidzieć. Systemy te kontrolują powietrze w pomieszczeniach i wyczuwają dym. W takich sytuacjach automatycznie uruchamiają one system wentylacyjny oddymiający pomieszczenie i zaczynają gasić pożar.
Zabezpieczenie ognioodporne poinformują o zagrożeniu ludzi przebywających w pomieszczenia, a także służby ratunkowe.zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być odpowiednio dobrane do budynku, a instalacja zabezpieczająca powinna być prawidłowo wykonana i systematycznie konserwowana.

Systemy przeciwpożarowe

Systemy ppoż, które najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych to:
* systemy ręczne, którym są agregaty przenośne, wewnętrzne i zewnętrzne hydranty oraz gaśnice. Systemy ręczne to pierwsze środki reagowania na pożar. Używa się ich w małych pomieszczeniach oraz takich w których występuje niskie zagrożenie pożarem. Dzięki tym systemem gasić można ogień w zarodku lub wspomagać gaszenie rozprzestrzenianego pożaru. Systemy te mogą być pomocą przy użyciu automatycznych urządzeń gaszący pożar,
* systemy automatyczne wykrywające i informujące o pożarze – to detektory inaczej czujniki dymu lub płomienia, a także ciepła oraz ręczne przyciski ostrzegawcze. Lokalizacja pożaru w początkowym etapie jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu można zminimalizować szkody jakie mogą powstać w czasie pożaru. Najczęściej używane są urządzenia, które wykrywają dym lub wzrost temperatury,
* systemy automatyczne kontrolujące i gaszące pożar – są nimi instalacje tryskaczowe lub zraszaczowe, a także instalacje gaśnicze, które gaszą za pomocą gazu, np. azotu.
Instalacje tryskaczowa to rurki wypełnione wodą pod ciśnieniem, których wyloty znajdują się, np. między regałami w magazynie. Wyloty te mają termoczuły element, który przy wzroście temperatury topi się lub pęka i uwalnia wodę,
* systemy usuwania dymu – usuwają dym co ułatwia ewakuacji pracowników z pomieszczeń zagrożonych pożarem. Systemem takim może być także system wentylacji grawitacyjnej.
Usuwanie dymu i równoczesne działanie tryskaczy utrzymuje temperaturę gazów poniżej poziomu, który szkodzi konstrukcji budynku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here