studia zaoczne - wrocław

Początki szkolnictwa wyższego w Polsce przypadają na okres rządów ostatniego władcy z rodu Piastów – Kazimierza III Wielkiego. Świadomy roli jaką w społeczeństwie pełnią wykształceni duchowni, nauczyciele, lekarze, prawnicy, podjął decyzję o powołaniu do życia pierwszej polskiej wyższej uczelni. Akademia Krakowska lokowana w 1364 roku po śmierci założyciela znacznie podupadła i zupełnie straciła na znaczeniu. Dopiero w czasach Władysława Jagiełły nastąpiła reaktywacja akademii. Dzięki staraniom Jagiełły i jego żony Jadwigi przywrócono uczelni dawny poziom i świetność. Do dziś krakowski Uniwersytet

Jagielloński uważany jest za najbardziej prestiżową uczelnię w Polsce

System edukacyjny naszego kraju przewiduje, że po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej i zdaniu matury każdy obywatel ma prawo kontynuować naukę na studiach wyższych. Można to robić w 132 uczelniach państwowych oraz 302 szkołach wyższych mających status uczelni niepublicznych.

Podjęcie kształcenia w uczelniach państwowych nie jest obwarowane żadnymi warunkami dodatkowymi, poza tymi wynikającymi z ilości punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Uczelnie w regulaminie rekrutacji określają dokładnie jaka ilość punktów niezbędna jest do zdobycia indeksu. Uczelnie niepubliczne są najczęściej uczelniami pobierającymi opłaty za czesne. Wysokość zależy od rodzaju studiów, kierunki czy specjalności. Wiele uczelni stara się pozyskiwać środki zewnętrzne i dzięki temu opłaty czasem są niewielkie.

System studiów wyższych podzielony jest na trzy kategorie, zwane stopniami.
Stopień I
To studia, które dają wykształcenie na poziomie wyższym zawodowym. Bywa, że ten rodzaj wykształcenia określany jest mianem wykształcenia niepełnego wyższego. Nauka na studiach I stopnia trwa 6 lub 7 semestrów. Dla niektórych kierunków technicznych czas wydłużony jest nawet do ośmiu semestrów. Absolwent studiów ma obowiązek napisać i obronić pracę końcową, czyli dyplomową. Pozytywny wynik obrony jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

keasnal

Stopień II
Można definiować ten poziom jako kontynuację studiów stopnia I. Jest to uzupełnienie wykształcenia zawodowego wyższego. Studiować można na tej samej uczelni, co w wypadku stopnia I, albo w zupełnie innej. Nie ma również znaczenia czas podjęcia decyzji o studiach uzupełniających. Między studiami można mieć nawet wieloletnią przerwę.
Studia trwają od trzech do pięciu semestrów i kończą się napisaniem oraz obroną pracy magisterskiej. Magister ma prawo skorzystać z możliwości nauki na kolejnym, najwyższym stopniu kształcenia wyższego.

Stopień III
To studia doktoranckie. Trwają minimum dwa lata. Jeśli uczestnik studiów – doktorant, prowadzi złożone badania naukowe, czas studiów można na jego wniosek wydłużyć do lat czterech. Regulaminy studiów doktoranckich przewidują, że w ostatnim roku studiów doktorant powinien otworzyć przewód doktorski, który jest czasem na napisanie pracy naukowej.

Praca powinna być oparta na oryginalnych, przeprowadzonych przez autora badaniach. Temat pracy nie może powielać zagadnień znanych, już zbadanych, mających naukowe potwierdzenia i rozwiązania. Doktorat to rozprawa o rzeczach nowych, dająca odpowiedź na problemy jeszcze nierozwiązane i pożyteczna z punktu widzenia nauki oraz przydatna społecznie.

Stopień I i II można realizować bez podziału na dwa odrębne etapy studiów. Jednolite studia magisterskie trwają z reguły pięć lat, a w przypadku niektórych uczelni pięć i pół a nawet sześć.

wrocław

Zdecydowana większość studiujących wybiera studia dzienne, czyli stacjonarne. To najczęściej ludzie młodzi, którzy po maturze zaczynają swoją przygodę ze studiami. Dla osób pracujących i mieszkających w ośrodku akademickim dostępne są studia wieczorowe. Dla osób mieszkających daleko od uczelni, mających zajęty czas w tygodniu szkoły wyższe organizują kształcenie w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Tu zajęcia odbywają się w weekendy 2 razy w miesiącu.

Jeśli chodzi o studia zaoczne – Wrocław jako najprężniej rozwijający się ośrodek gospodarczy, naukowo – badawczy, kulturalny posiada niezwykle bogatą ofertę studiów na każdym poziomie (licencjaty, magisterskie, doktoranckie), na kilkudziesięciu kierunkach i setkach różnych specjalności.

Ofertę studiów zaocznych we Wrocławiu wzbogacają studia podyplomowe, które podwyższają lub zmieniają nabyte wcześniej kwalifikacje zawodowe. 27 wrocławskich uczelni posiada doskonale przygotowaną kadrę naukowców, świetnie wyposażone sale wykładowe i laboratoria. Ciekawy program studiów, możliwość studiowania kierunków poszukiwanych na rynku pracy, to czas dobrze zainwestowany w budowanie przyszłej kariery zawodowej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here