rynek w Poznaniu

Wybór studiów to trudna i poważna decyzja. Lata spędzone na uczelni powinny być solidną podbudową dla przyszłego zawodu. Nie ma problemu z wyborem kierunku osoba marząca o zawodach związanych z medycyną, prawem, psychologią. Wybór zawodu jest równoznaczny z wyborem kierunku studiów. Niepodobna, aby lekarz był absolwentem politechniki, a prawnik ukończył uniwersytet przyrodniczy. Jednak wiele zawodów można wykonywać po różnych kierunkach i specjalnościach studiów, które są otwierane przez 434 polskie uczelnie. Wybór nie jest więc łatwy.

Z tych uczelni poczesne miejsce zajmują szkoły wyższe w Poznaniu. Wybierający na miejsce edukacji na poziomie wyższym Poznań – studia I, II, III stopnia czy podyplomowe, dokonują z reguły trafnych wyborów, o których świadczy późniejsza niezwykle udana ścieżka kariery zawodowej.

W stolicy Wielkopolski działa osiem państwowych uczelni oraz dwadzieścia uczelni niepublicznych. Uczelnie państwowe Poznania to:
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,
– Uniwersytet Przyrodniczy,
– Uniwersytet Artystyczny,
– Uniwersytet Ekonomiczny,
– Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego,
– Akademia Muzyczna,
– Politechnika Poznańska.

Każda z tych publicznych uczelni prowadzi naukę w systemach opartych na systemie bolońskim, który od 1999 r. dba o właściwy poziom kształcenia na europejskich uczelniach w oparciu o ujednolicone, wysokie standardy.
Podobny system stosuje dwadzieścia niepublicznych szkół wyższych funkcjonujących w Poznaniu.

W wyższych uczelniach Poznania można studiować na trzech poziomach, czyli stopniach studiów:

Pierwszy stopień
To studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają zazwyczaj trzy lata (niektóre kierunki trzy i pół lub cztery). Studia kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier albo licencjat.
Studia I stopnia można odbyć na większości uczelni. Wyjątkiem są studia medyczne, prawo, weterynaria – w przypadku tych zawodów nie można mieć wykształcenia wyższego zawodowego, a jedynie wyższe magisterskie.

poznań - studia

Drugi stopień
Studia, które uzupełniają i podnoszą wykształcenie uzyskane na stopniu pierwszym. Po dwóch – dwóch i pół latach studiów należy napisać i obronić pracę magisterską. Pozytywny wynik obrony jest równoznaczny z otrzymaniem tytułu magistra.
Studenci chcący zdobyć wykształcenie pełne z tytułem magistra mogą zrobić to w dwóch odrębnych częściach, albo odbyć jednolite trwające co najmniej pięć studia łączące obydwa stopnie. Studia magisterskie pięcioletnie są najczęściej wybieraną formą studiów stacjonarnych.

Trzeci stopień
To studia doktoranckie. Trudne, wymagające wielkiej pracowitości studia trwają od dwóch do czterech lat, a ich absolwenci w przyszłości zostaną pracownikami naukowymi. Doktoranci, czyli studiujący na stopniu trzecim, muszą przeprowadzić samodzielne badania naukowe a ich wyniki przedstawić w pracy doktorskiej. Obrona pracy kończy się nadaniem tytułu naukowego doktora – pierwszego spośród dwóch tytułów naukowych, jakie można w Polsce otrzymać.

Studia na każdym stopniu można realizować jako studia stacjonarne, czyli dzienne. Z wyjątkiem medycyny, weterynarii oraz studiów technicznych wymagających bardzo dużej ilości godzin zajęć ćwiczeniowych, pozostałe mogą być studiami wieczorowymi, niestacjonarnymi (zaocznymi). Uczelnie dają również zgody na studia eksternistyczne i prowadzone w toku indywidualnym. Coraz więcej uczelni ma w swojej ofercie studia online.

Dla potrzeb ponad 135 tysięcy poznańskich studentów powstają ogromne campusy uczelniane z infrastrukturą nowoczesną i jednocześnie przyjazną dla użytkowników. Sale wykładowe, biblioteki, skomputeryzowane laboratoria reprezentują najwyższy światowy poziom. Absolwenci wielu poznańskich szkół wyższych są wysoko cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. Liczne przedsiębiorstwa i firmy z obszaru Wielkopolski współpracują z uczelniami – współfinansują projekty edukacyjne a przy tym, motywującym do nauki systemem stypendiów, pozyskują przyszłych fachowców do pracy.

pozńań główny

Dla osób już posiadających wykształcenie wyższe i zawód uczelnie organizują naukę w formie studiów podyplomowych. W ciągu trzech – czterech semestrów studiów prowadzonych najczęściej w systemie zaocznym można nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Jeśli chodzi o Poznań – studia podyplomowe oferują nie tylko uczelnie wyższe, ale również inne palcówki kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia zawodowego, instytuty naukowo-badawcze.
Uczelnie poznańskie nawiązują również ścisłą współpracę między sobą – tworzenie kierunków interdyscyplinarnych to ciekawa, bardzo oczekiwana i chętnie wykorzystywana przez studentów oferta.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here