Jakie są rodzaje kontraktów futures

Wśród grupy instrumentów pochodnych wyróżnić można kontrakty futures, które są wewnętrznie zróżnicowane. Planujesz sprawdzić swoje siły w tradingu kontraktami futures? Poznaj rodzaje kontraktów futures, aby określić, które będą dla Ciebie najlepsze.

Jak należy rozumieć termin „kontrakt terminowy”?

Istota kontraktów futures (kontraktów terminowych) sprowadza się do zawarcia umowy przez dwa podmioty. Jeden z nich deklaruje, że sprzeda wcześniej uzgodniony instrument bazowy za określoną cenę i w określonym terminie. Zadanie drugiej strony polega na zakupie tego instrumentu w określonym terminie i zapłacie za niego wskazanej ceny. Zabezpieczeniem dla każdej ze stron jest depozyt zabezpieczający – dzięki niemu wyeliminowane zostaje ryzyko kredytowe.

W przypadku kontraktów futures występują pośrednicy. Przykładowo umowy mogą być zawierane na giełdach. Z kontraktów futures korzystają zarówno dostawcy (producenci określonych towarów), jak i spekulanci.

Jakie wyróżnia się rodzaje kontraktów futures?

Chociaż kontrakty futures mogą być wykorzystywane do ustalania cen różnych aktywów (towarów, walut), to nie wszystkie cieszą się takim samym zainteresowaniem wśród traderów. Do najpopularniejszych kontraktów futures należą: kontrakty futures na produkty rolnicze, finansowe kontrakty terminowe i kontrakty terminowe na energię.

Rolnicze kontrakty futures

U podstaw rozwoju kontraktów terminowych znajdują się właśnie produkty rolnicze. Od starożytności rolnicy często umawiali się na sprzedaż zboża po określonych cenach. Aktualnie rolnicze kontrakty futures dalej cieszą się dużą popularnością. Ich przedmiotem jest jednak nie tylko zboże, ale również inne produkty, np. kawa, cukier czy bawełna.

Finansowe kontrakty terminowe

W przypadku finansowych kontraktów futures zainteresowane strony umawiają się co do przyszłej ceny np. papieru wartościowego, w tym dłużnych obligacji skarbowych. Popularne są też kontrakty terminowe na indeksy, zwłaszcza jeden z najpopularniejszych indeksów, czyli S&P 500.

Kontrakty terminowe na energię

Surowce energetyczne, np. gaz ziemny, węgiel (kamienny, brunatny), ruda uranu czy ropa naftowa, również są przedmiotem kontraktów terminowych. Te kontrakty cieszą się szczególnie dużą popularnością w ostatnim czasie – wojna na Ukrainie i nałożone na Rosję sankcje doprowadziły do dużych wahań cen tych produktów.

Wymienione rodzaje kontraktów nie są jedynymi, jakie są dostępne dla traderów. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule, który w całości jest poświęcony kontraktom futures.

Czy warto zainteresować się kontraktami futures?

Mimo że pozornie kontrakty futures wydają się mało skomplikowanymi produktami, to w praktyce są one zarezerwowane dla doświadczonych traderów. Powodem jest dźwignia finansowa, którą wykorzystuje się w celu pomnożenia potencjalnych zysków. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że lewar działa dwukierunkowo – jego nieumiejętne użycie oznacza dużą stratę na rachunku tradera.

Chcesz sprawdzić, czy kontrakty futures to produkty dla Ciebie? Pamiętaj, że brokerzy – obok platformy, za pośrednictwem której przeprowadza się transakcje – oferują też dostęp do konta demo. To dobry sposób, aby sprawdzić swoją wiedzę o mechanizmie działania kontraktów futures i sprawdzić, czy obrana strategia przyniesie oczekiwany zwrot.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here