studia eksternistyczne

Studia to nauka pobierana w szkole wyższej, zwanej również uczelnią. Kształcenie na poziomie wyższym miało miejsce już w okresie starożytności. Słynna Akademia Platońska w Atenach była szkołą dla przyszłych filozofów. We wczesnym Średniowieczu powstały wyższe uczelnie w Konstantynopolu i Kairze.

Pierwszym uniwersytetem w Europie był uniwersytet we włoskim mieście Bolonia. Założony w roku 1088 kształcił duchownych, medyków, filozofów. Stał się wzorcową uczelnią dla kolejnych zakładanych we Włoszech i w innych częściach kontynentu.
Najstarsza polska uczelnia wyższa nosiła nazwę Akademii Krakowskiej. Akt lokacyjny dla Akademii wydał w 1464 roku król Kazimierz Wielki. Współcześnie uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego i uznawana jest za najbardziej prestiżową wśród polskich uniwersytetów.

Ze względu na poziom studia dzieli się na trzy stopnie:
1. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów licencjat lub 7 semestrów studia inżynierskie.
2. Studia drugiego stopnia uzupełniają pierwszy stopień i przez dodatkowe cztery semestry zdobywa się tytuł zawodowy magistra.
Oba stopnie można realizować łącznie w formie jednolitych studiów magisterskich.
Odmianą tego typu studiów są studia lekarskie, które trwają 12 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza lub lekarza stomatologa. Podobnie jest na kierunku weterynaria – absolwent otrzymuje tytuł lekarza weterynarii.
3. Studia trzeciego stopnia to studia doktoranckie. Ich minimalna długość to 2, a maksymalna 4 lata. Przyszli doktorzy zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. W wyniku odbytych studiów ich absolwenci powinni napisać i obronić pracę doktorską i tym samym uzyskać stopień naukowy doktora.

Ze względu na formę nauki studia dzielą się na:
– stacjonarne,
– niestacjonarne (zaoczne),
– wieczorowe,
– eksternistyczne,
– indywidualny tok studiowania.

na studiach

Spośród wymienionych form studiowania jedną z najtrudniejszych jest tryb eksternistyczny. Kiedyś dotyczył on osób, które zdały egzamin wstępny na uczelnię, ale z braku miejsc nie zostały przyjęte. Na wniosek kandydata rektor uczelni mógł wyrazić zgodę na studiowanie w trybie eksternistycznym. Ekstern, zwany również wolnym słuchaczem, uczestniczył we wszystkich zajęciach i miał obowiązek zdobyć zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w programie studiów. Jeśli po zakończeniu semestru czy roku ktoś zrezygnował albo został skreślony z listy, wolny słuchacz mógł wejść na jego listę i stać się pełnoprawnym studentem danego kierunku.

Obecnie studia eksternistyczne organizowane są w formie bardziej przypominającej tok indywidualny – każdy, kto zechce może w ten sposób zdobyć wyższe wykształcenie. Student – ekstern ma za zadanie samodzielnie opracować, przyswoić i zaliczyć program studiów. Może korzystać z konsultacji u prowadzących zajęcia dydaktyczne. Studia kończy napisaniem, złożeniem i obroną pracy dyplomowej.

Studia eksternistyczne są wygodne dla osób, które nie dysponują odpowiednią ilością czasu, bądź obciążone są obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi uniemożliwiającymi planowanie z dużym wyprzedzeniem czasowym. Eksterni uczą się sami w tempie, które dla niech jest najbardziej korzystne.
Studia eksternistyczne to doskonałe rozwiązanie dla studentów, którzy rozpoczęli naukę na uczelni a potem wyjechali do pracy za granicę. Nie muszą przerywać czy porzucać studiów – system eksternistyczny pozwala im na przyjazd raz czy dwa razy do roku w celu zdobycia zaliczeń i złożenia egzaminów.

studia

Czy każdy może tak studiować?

Niestety, nie. Studia eksternistyczne należą do studiów znacznie trudniejszych od stacjonarnych, wieczorowych czy zaocznych. Student sam musi zdobyć literaturę, materiały i samodzielnie przyswoić wiedzę. To wymaga dużej dyscypliny i samozaparcia. Osoby niezorganizowane, leniwe, odkładające ważne czynności na później mają małe szanse na ukończenie tego typu studiów. Niektórzy kończący studia w taki sposób twierdzą, że było im ciężej na zaliczeniach, niż tym osobom, które wykładowcy znali. Wiedzę wolnego słuchacza egzaminatorzy sprawdzają zazwyczaj znacznie dokładniej, niż tych studentów z którymi spotykali się na wykładach czy ćwiczeniach.

Gdzie można studiować eksternistycznie?

Studia eksternistyczne są formą organizowaną przez większość uczelni. Dotyczą one tych kierunków, gdzie nie ma zajęć praktycznych. Nie można studiować w tym trybie medycyny, weterynarii, farmacji, kierunków na politechnice. Wszystkie inne kierunki są dostępne.
Za studia eksternistyczne trzeba płacić. Płatne są wszystkie egzaminy i poprawki.
Przyszłością studiowania eksternistycznego jest Internet. E-learning zastąpi zapewne tradycyjne modele studiowania na odległość. W ofercie wielu polskich uczelni Distance Learning jest już dostępny od lat.

[Głosów:4    Średnia:3.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here