studenci na zajęciach

Studia to dla współczesnych młodych ludzi kolejny, można powiedzieć zwyczajny krok w dorosłe życie. Kiedyś elitarne, dostępne dla nielicznych, dzisiaj stały się powszechne i łatwo dostępne. Poza minimum wymagań związanych z predyspozycjami intelektualnymi, praktycznie nic nie determinuje wyboru takiej drogi życiowej, jaką jest nauka na wyższej uczelni.

W Polsce sposób organizowania i funkcjonowania uczelni określony jest w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto istnieje cały szereg innych aktów prawnych, które regulują standardy związane z konkretnymi typami szkół, kierunkami, specjalnościami. Każda uczelnia wyższa posiada swój statut, w którym zawarte są wszystkie istotne dla działania placówki przepisy.

Każdy absolwent ogólniaka może rozpocząć studia stopnia I. Trwające trzy ale nie więcej niż cztery lata studia są przygotowaniem do wykonywania zawodu. Tytuł licencjata lub inżyniera potwierdza uzyskanie poziomu wykształcenia wyższego zawodowego.

Po stopniu I można uczyć się dalej na studiach stopnia drugiego

Dwuletnie (lub dwuipółletnie) studia magisterskie w znacznym stopniu rozszerzają wiedzę nabytą podczas pierwszego etapu wyższej edukacji. Na zakończenie studiów należy wykazać się samodzielnością w gromadzeniu informacji oraz umiejętnością empirycznego potwierdzania stawianych hipotez poprzez przygotowanie pracy dyplomowej, zwanej magisterską.

Podczas przygotowywania materiałów do pracy student otoczony jest opieką promotora. Promotor wespół z recenzentem oceniają pracę, a pozytywna ocena prowadzi studiującego na ostatni etap, którym jest egzamin dyplomowy. Po zdanym egzaminie absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra.

Studia obu stopni nie muszą być rozdzielone. Prawie wszystkie spośród ponad 430 polskich uczelni prowadzą rekrutację na jednolite studia magisterskie. Te trwające 5, 5,5 albo 6 lat studia kończą się obroną pracy i uzyskaniem tytułu magistra, albo tytułu równego magistrowi (lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii).

studia w bydgoszczy

Każdy magister, o ile jest człowiekiem bardzo pracowitym, pilnym, zdyscyplinowanym i zainteresowanym badaniami naukowymi, może pójść na studia doktorskie. Ten ostatni stopień studiów ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika naukowego. Studia trwające od dwóch do czterech lat kończą się otwarciem przewodu doktorskiego, przygotowaniem a następnie obroną rozprawy naukowej, po czym absolwent studiów dostaje tytuł naukowy doktora.

Każdy z trzech szczebli studiów można realizować w formie studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), wieczorowych, eksternistycznych lub w tak zwanym toku indywidualnym. Coraz więcej uczelni tworzy nowoczesne platformy e-learningowe i umożliwia pobieranie nauki za pomocą sieci Internet. Takie studiowanie na odległość to bardzo wygodna i znacznie tańsza forma niż tradycyjne. W systemie online można nie wychodząc z domu studiować nawet na uczelniach zagranicznych.

Dla chcących podnieść swój poziom wykształcenia, dla osób zdecydowanych na studia – Bydgoszcz jako największy na Kujawach ośrodek akademicki ma niezwykle ciekawą i szeroką ofertę studiów wszystkich stopni. Prawie dwadzieścia bydgoskich uczelni otwiera co rok kilkadziesiąt kierunków i kilkaset specjalizacji. Z tej oferty korzysta ponad 40 tysięcy studiujących.

Bydgoszcz posiada znakomicie przygotowaną kadrę dydaktyczną – ponad 450 wykładowców z tytułami profesorskimi gwarantuje zachowanie najwyższych standardów i wysoką jakość kształcenia.
Oprócz uczelni wyższych w Bydgoszczy działa kilkanaście placówek mających charakter instytutów badawczych. Poziom bydgoskiej nauki podnosi również prężna działalność sześciu towarzystw naukowych.

studia - bydgoszcz

Młodzież studiująca w systemie stacjonarnym znajdzie w Bydgoszczy doskonałe warunki socjalne. Wygodne, świetnie wyposażone campusy, doskonale skomunikowane budynki wchodzące w skład uczelni, nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, świetnie wyposażone biblioteki to tylko niektóre atuty tego szybko rozwijającego się ośrodka akademickiego. Nie bez znaczenia jest bliskość licznych zakładów przemysłowych i firm zainteresowanych współpracą z uczelniami oraz pozyskiwaniem pracowników spośród absolwentów bydgoskich szkół wyższych.

Dla osób pracujących Bydgoszcz oferuje niezliczone możliwości studiów niestacjonarnych stopnia I i II, jednolitych studiów II stopnia albo studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe, które służą uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, są coraz bardziej popularne w całej Polsce. Bydgoskie uczelnie i instytuty prowadzą rekrutację na podyplomówki przez cały rok.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here