studia zaoczne - kraków

Nauka w szkole wyższej, czyli studia, to czas kojarzony przez większość z nas jako najlepsze lata naszego życia. Szaleństwa młodości, mieszkanie w wielkim mieście, nauka podczas sesji, zabawa w czasie wolnym. Taki schemat jest faktycznie udziałem większości studentów w naszym kraju, ale nie każdy może podjąć studia tuż po szkole średniej. Wiele osób na studia decyduje się dopiero w wieku dojrzałym, a niejednokrotnie dotyczy to osób, które mają już na studiach własne dzieci.

Aby zdobyć wyższe wykształcenia trzeba ukończyć studia I i II stopnia

Pierwszy stopień to licencjat lub techniczne studia inżynierskie – trwające trzy, a maksymalnie cztery lata studia pozwalają na osiągnięcie poziomu wykształcenia wyższego zawodowego. Aby mieć wykształcenie pełne wyższe – magisterskie, trzeba ukończyć studia drugiego stopnia. Drugi stopień ma rozszerzony program z zakresu przedmiotów kierunkowych i tych związanych ze specjalnością. Końcem studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej (magisterskiej). Zdobycie tytułu magistra, magistra inżyniera kończy drugi etap studiów. Dla większości jest to etap ostatni.

Studia magisterskie można robić w podziale na dwie części, ale mogą to być również nieprzerwane, jednolite studia stopnia II. Niektóre kierunki mają tylko taką formę studiów II stopnia – np. przyszli lekarze studiują od razu na poziomie II. Tytuł lekarza, lekarza stomatologa czy lekarza weterynarii są tożsame z tytułem magistra.

Wyjątkowo zdolni i pracowici absolwenci studiów magisterskich mogą skorzystać z możliwości nauki na poziomie III. Ostatni stopień kształcenia to studia doktoranckie – kuźnia przyszłych kadr naukowych. Doktoranci w ciągu 2-4 lat mają za zadanie samodzielnie przeprowadzić badania naukowe, a ich wyniki opisać w rozprawie naukowej. Po obronie pracy absolwenci studiów trzeciego stopnia mogą używać naukowego tytułu doktora.

kościół mariacki - kraków

Niemal każdy typ uczelni i kierunków oraz specjalizacji oferuje studia na wszystkich trzech poziomach. Studenci mają do wyboru również formę odbywania studiów. Dla mieszkających w ośrodku akademickim lub blisko niego, niepracujących studentów najlepszym wyborem są studia stacjonarne, czyli dzienne. Spośród 1300 tys. studiujących w Polsce, aż 850 tys. to studenci studiów stacjonarnych. Dla osób mieszkających w pobliżu uczelni, ale obciążonych pracą zawodową organizuje się studia wieczorowe – wykłady i ćwiczenia odbywają się późnym popołudniem i wieczorem. Wszyscy pracujący, mieszkający daleko od szkoły wyższej mogą kształcić się w systemie niestacjonarnym – zaocznym.

W Krakowie – najstarszym polskim ośrodku akademickim – każda z 23 uczelni oferuje studia wszystkich szczebli i w różnych formach. Szczególnie dla osób chcących ukończyć studia zaoczne – Kraków ma propozycje godne uwagi.
Studia niestacjonarne w Krakowie dedykowane są głównie osobom pracującym, obciążonym obowiązkami rodzinnymi i innym, które nie mogą lub nie chcą studiować w dni powszednie w godzinach porannych i wczesnych popołudniowych.

Uczelnie państwowe studia niestacjonarne organizują jako niepłatne, a w dbałości o wysoki poziom kształcenia zajęcia dla studentów niestacjonarnych prowadzi elita kadr naukowych i dydaktycznych. W uczelniach niepublicznych można znaleźć również oferty nieodpłatnych, albo tanich studiów zaocznych, a i poziom dydaktyczny tych studiów jest porównywalny z uczelniami państwowymi. Jest w Krakowie klika uczelni niepaństwowych, które poziomem i jakością przebijają nawet te najbardziej renomowane uniwersytety i akademie publiczne.

kraków

W ostatnim czasie pojawiła się nowa forma studiowania – nauka online

Internetowe studia zaoczne – Kraków na wzór innych ośrodków prowadzi na kilku uczelniach. To dopiero początki tej rewolucyjnej formy kształcenia. Uczelnie oferujące naukę za pośrednictwem sieci Internet dysponują nowoczesnymi platformami e-learningowymi, gdzie studiujący bez wychodzenia z domu mogą łączyć się o dowolnej porze doby z uczelnią.

Każdy studiujący online ma swojego opiekuna, który wspomaga i koordynuje proces pobierania nauki. Studenci za pośrednictwem platformy korzystają z zasobów biblioteki, pobierają materiały do nauki, rozwiązują testy zaliczeniowe, wysyłają prace kontrolne. Każdy może również poprzez komunikator porozumiewać się z wykładowcami i uzyskiwać od nich pomoc i wskazówki dotyczące np. pracy magisterskiej.

Wśród studiów niestacjonarnych, czy to organizowanych w formie zjazdów na uczelni czy studiów online, ważną i z roku na rok coraz większą grupą są studia podyplomowe. Ten rodzaj kształcenia pozwala na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Z podyplomówek korzystają głównie wszyscy ci, którzy chcą zmienić swój status zawodowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here