metro w warszawie

Decyzja o kontynuowaniu nauki po ukończeniu szkoły średniej jest jedną z najpoważniejszych podejmowanych w ciągu całego życia. Studiowanie na kierunku czy specjalizacji źle dobranych, z punktu widzenia predyspozycji intelektualnych i zawodowych, nie wróży sukcesu w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy.
System doradztwa zawodowego w Polsce w szkołach podstawowych i średnich dopiero zaczyna się kształtować. Brak specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego budzi poważne wątpliwości co do jakości, a co za tym idzie i skuteczności oddziaływań w sferze orientacji zawodowej. Nie ma więc żadnych gwarancji, że już niedługo polscy absolwenci szkół średnich będą bezbłędnie dokonywać wyboru uczelni i kierunku studiów.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury można rozpocząć studia na poziomie najniższym, jakim jest stopień pierwszy. Stopień I gwarantuje uzyskanie wykształcenia wyższego zawodowego, a potwierdzeniem tego jest dyplom z tytułem licencjata lub inżyniera. Studia na poziomie I organizują niemal wszystkie polskie uczelnie. Wyłączone są z tej liczby szkoły wyższe, które kształcą na kierunkach wymagających długich, jednolitych studiów przygotowujących do profesji, w których wykształcenie zawodowe nie daje uprawnień zawodowych. Jako przykład można podać zawód lekarza medycyny – tylko niepodzielne trwające 12 semestrów studia na uniwersytetach medycznych uprawniają do uzyskania dyplomu lekarskiego. Nie istnieje tytuł licencjata w zawodzie lekarskim.

studia w warszawie

Studia stopnia pierwszego można uzupełnić na następnym, wyższym szczeblu – stopniu II. Stopień ten nazywa się również studiami magisterskimi. Studiujący mają w programie studiów przedmioty, które znacznie rozszerzają wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów zawodowych. Końcem studiów stopnia drugiego jest napisanie i obrona pracy dyplomowej – magisterskiej. Obrona z pozytywnym wynikiem oznacza otrzymanie dyplomu ukończenia studiów wraz z tytułem zawodowym magistra.

Każdy, kto chce uzyskać wykształcenie na poziomie magisterskim może ukończyć dwa odrębne szczeble studiów, nawet na innych uczelniach, albo podjąć się nauki w systemie studiów magisterskich jednolitych. Te trwające najmniej pięć lat studia mają program dokładnie taki sam, jak oddzielne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie. Taki rodzaj studiów cieszy się największym zainteresowaniem wśród ludzi młodych tuż po maturze, studiujących w dużych ośrodkach akademickich.

Dla szczególnie pracowitych, zdolnych, lubiących się uczyć magistrów polski system edukacyjny oferuje trzeci, najwyższy stopień studiów – studia doktoranckie. Czas spędzony na studiach to najmniej dwa, a najwięcej cztery lata. Ilość lat studiów zależy od stopnia złożoności i trudności badań naukowych, jakie doktorant podczas studiów zobowiązany jest prowadzić. Opis i wyniki tych badań umieszcza w rozprawie zwanej pracą doktorską, a po jej obronie otrzymuje tytuł doktora. To jeden z dwóch polskich tytułów naukowych. Następny – doktor habilitowany związany jest już nie ze studiami, a ze zdobyciem określonego dorobku naukowego.

warszawa

Wykształcenie każdego szczebla można zdobywać na 434 uczelniach w Polsce. Z tej ogromnej liczby aż dwadzieścia państwowych i 52 niepubliczne to uczelnie działające w Warszawie.
Warszawa jest nie tylko centrum politycznym, gospodarczym, kulturalnym Polski. To największy ośrodek naukowy i akademicki. Tu w każdym roku studiuje ponad ćwierć miliona ludzi. Studia w Warszawie to możliwość skorzystania z najszerszej oferty – w stolicy działają wszystkie typy uczelni, a na nich niemal wszystkie z możliwych kierunki i specjalności. Z całą pewnością w żadnym innym ośrodku akademickim studenci nie mają takiego wyboru.
W Warszawie działa najlepsza, według rankingu „Perspektyw”, polska uczelnia. Uniwersytet Warszawski, który w 2016 roku świętował dwustulecie swego powstania, uważany jest również za prestiżowy daleko poza granicami naszego kraju. Dowodem na to może być licząca kilkanaście tysięcy osób grupa studentów UW, przybyłych z zagranicy.

Studia w Warszawie wybierają również osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje. W murach warszawskich szkół wyższych organizowana jest nauka na studiach podyplomowych. Podyplomowe studia w Warszawie, na które mogą się zdecydować absolwenci studiów I lub II stopnia, to bardzo szybki i stosunkowo niedrogi sposób na zmianę swojego statusu zawodowego. Dzięki nauce przez trzy lub cztery semestry można zdobyć certyfikat dający możliwość awansu na wyższe stanowisko, objęcie stanowiska kierowniczego, a nawet podjęcie pracy w zupełnie innym zawodzie, niż dotychczas wykonywany.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here